15 XII 2016 w IX LO w Gdyni

Kategoria: Ogólna
Opublikowano: niedziela, 18, grudzień 2016 13:23
Odsłony: 1918

Wigilia AD 2016 

Na dzisiejszej wigilii Anno Domini 2016 w gościnnych murach szkoły IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdynia był prezes

Zarządu Krajowego generał związku Stanisław Władysław Śliwa, gospodarz 9 LO pani Wiesława Krysztofowicz dyrektor tejże szkoły, kapelan Związku ks. Infułat Marian Próchniak generał dywizji związku, prezesi Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Północnego w Rozewiu płk związku Marian Leszek Wiśniewski, Okręgu Gdańskiego w Gdańsku płk związku Tadeusz Pluta, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół panowie - Andrzej Gogola i Bogdan Zajdziński, Starszy Cechu Przedsiębiorczości i Rzemiosł Różnych w Gdyni Adam Wika - Czarnowski, Jerzy Kulczyk komendant Młodzieżowej Straży Pożarnej w Gdyni, Adam Zając prezes Pułku 4 Szwadronu Ułanów Zaniemeńskich oraz Gdyńscy Krakusi Marta Wysocka i  Wojciech Klonczyński. Wigilię finansowo wsparli - Maciej Bukowski i Grzegorz Sobczyński członkowie Okręgu Gdyńskiego Związku Piłsudczyków.