OSP w Wielkim Klinczu

Opublikowano: niedziela, 18, marzec 2018 08:18
Odsłony: 4730

W dniu 11 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w OSP Wielkim Klinczu ze strażakami i piłsudczykami ze Związku Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni. Celem spotkania było podpisanie porozumienia współpracy w wymiarze:

1. Pielęgnowanie pamięci o marszałku Józefie Piłsudskim i miejscach pamięci;

2. Przywracanie powszechnej pamięci dokonań Niepodległej Polski;

3. Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa i obronnych oraz pielęgnowanie tradycji wojskowych - mundurowych, zwłaszcza straży pożarnych i Szwoleżerów Rokitniańskich, wśród mieszkańców gminy Kościerzyna;

4. Wspieranie inicjatyw służących promocji obronności, ratownictwa oraz kształtowanie dobrego wizerunku służb mundurowych w społeczeństwie;

5. Wspieranie inicjatyw promujących społeczną działalność straży pożarnych, szczególnie edukacyjnych, kulturalnych i historycznych oraz miejsc pamięci;

6. Pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych;

7. Prowadzenie prelekcji, pogadanek i spotkań w szkołach mających na celu nauki młodzieży zasad patriotyzmu i obywatelskiego wychowania;

8. Wpajanie młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny.

Porozumienie o współpracy podpisali:

Julian Aleksander MICHAŚ płk ZP prezes Związku Piłsudczyków RP Okręgu Pomorskiego w Gdyni oraz druh Krzysztof TRUSZKOWSKI

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant OSP w Wielkim Klinczu Błażej Ossowski, sekretarz Radosław Zwara, prezes OSP Wielkiego Klincza Krzysztof Truszkowski, sołtys Wielkiego Klincza p. Krystyna Marczyk, p. Elżbieta Brzezińska przewodnicząca koła Emerytów PZERI w Wielkim Klinczu z mężem Zdzisławem Brzezińskim - lokalnym historykiem, emerytowanym dyrektorem szkoły Wielkiego Klincza, Julian Aleksander Michaś płk ZP, Andrzej Andrzejewski ppłk ZP, Teresa Hinz kpt ZP.

OSP Wielki Klincz